Aktivovaná voda

hf_waterAktivovaná voda

Voda je nejdůležitějším elementem pro lidské tělo. Proto kvalita vody by měla být prioritou každého z nás.

Naším klientům poskytujeme bezplatně speciálně aktivovanou vodu.

 

 

 

Jak “Aktivovaná voda” funguje?

Aktivovaná voda funguje na podobném principu jako tomu v přírodě, kdy voda ztéká z hor, víří se a okysličuje se. Pomocí našeho zařízení  se voda víří a protéká kolem 1000 km v hodině, což je jako několika kilometrový potok. V tomto zařízení také vzniká podtlak díky kterému se do zařízení dostává vzduch a promísí ho s vodou. Tímto vířením se shluky molekul vody rozmělní. Díky tomuto se voda stává pro tělo využitelnější.

 

Co jsou to vodní klastry?

Průkopníkem výzkumu klastrů byl Linus C. Pauling (1901- 1944, americký chemik a dvojnásobný nositel Nobelovy ceny).

Ve vodě vytváří klastry H2O struktury podobné krystalům. Vědci předpokládají, že v těchto klastrech je také ukládaná informace. Pokud se tato informace potvrdí, tak by voda neobsahovala jen pozitivní a léčivou informaci, ale také informaci ohledně škodlivin, s nimiž přišla do styku.

 

Fotografie krystalů:

krystalyH2O

 

Mikroskopické obrázky:

mikroskop-test

Obsah kyslíku:

obsahkysliku

 

Je nám potěším s Vámi sdílet tento dar a doufáme, že to bude pro Vaše zdraví přínosem.

Team HOLFIT